آینه‌ الکتروکرومیک دنا

آینه‌ الکتروکرومیک دنا

آینه‌ الکتروکرومیک دنا آینه‌ الکتروکرومیک دنا همان طورکه از نام الکتروکرومیک دنا مشخص است، این کلمه به معنای تغییر رنگ با تغییر شدت جریان الکتریسیته است.آینه الکتروکرومیک دنا از دو سطح شیشه‌ای تشکیل شده‌است. در فضای میانی این دو سطح شیشه‌ای، یک ژل الکتروکرومیک به کار رفته است که در ادامه مطلب…