آینه الکتروکرومیک دنا چیست؟

آینه الکتروکرومیک دنا چیست؟

آینه الکتروکرومیک دنا چیست؟ آینه الکتروکرومیک دنا چیست؟ بازتاب نور چراغ خودروی پشت سر از طریق آینه جلو، باعث آزار چشم رانندگان می‌شود. علی‌رغم نظر رانندگان قدیمی که این مشکل را فقط برای تازه کارها می‌دانستند، این مساله مشکل بسیاری از رانندگان به شمار می‌رود و ربطی به مهارت یا ادامه مطلب…

آینه‌ الکتروکرومیک دنا

آینه‌ الکتروکرومیک دنا

آینه‌ الکتروکرومیک دنا آینه‌ الکتروکرومیک دنا همان طورکه از نام الکتروکرومیک دنا مشخص است، این کلمه به معنای تغییر رنگ با تغییر شدت جریان الکتریسیته است.آینه الکتروکرومیک دنا از دو سطح شیشه‌ای تشکیل شده‌است. در فضای میانی این دو سطح شیشه‌ای، یک ژل الکتروکرومیک به کار رفته است که در ادامه مطلب…